Länkar om e-böcker och framtiden var det här

Ett par nya länkar om det här med e-böckerna och biblioteken:

Biblioteksbladets chefredaktör Henriette Zorn skriver utifrån bibliotekens synvinkel på de strandade förhandlingarna gällande e-boksutlåningen.

Oscar Swartz skriver krönika i Computer Sweden och tycker tvärtom att e-böcker inte alls har på biblioteken att göra.