Bilder från Belgrad (1)

Det känns som sagt lite speciellt, för att inte säga rent ut sagt konstigt, att gå runt i en europeisk storstad som så sent som för nio år sedan blev rätt hårt raketbeskjuten och bombad av Nato.

bomb1.jpg

I går efter förrättat arbetsvärv gick jag ut på stan och letade upp ett par av byggnaderna i de centrala delarna av Belgrad som ännu inte rivits eller renoverats efter räderna.

bomb2.jpg