Hål i vardagen

Aldrig är man väl så nöjd som efter att man skattedeklarerat för såväl sin egna firma som sitt handelsbolag och sett till att det råder balans på ens skatte- och momskonton.

Kunde jag nu bara se till att införskaffa en hålslagare till mitt Vittangikontor skulle mitt administrativa liv vara fullständigt harmoniserat.