Att avsluta stilfullt

Två nya dagar av bloggtorka, damn it. Jag skyller på att stockholmslivet tar ut sin rätt, lekparker lekparker lekparker, ingen tid för förströelser.

Men jag har skrivit långt på TVdags. En text om en spännande teori gällande Mad men, hur Don Draper kan komma avsluta sina dagar som stjärnreklamman med att bli berömd flygplanskapare. Juicy stuff!