Jamen hur ska vi få betalt då?

Få som följer den här bloggen har väl missat att jag ska åka till Umeå och delta i ett seminariesamtal på litteraturfestivalen Littfest om bokens framtid nästa fredag. Nu har den avslutande delen av mitt gästbloggande hos dem publicerats, med rubriken Jamen hur ska vi få betalt då?.

Svaret är inte särskilt uppmuntrande. Eller nej rättelse – det har aldrig någonsin varit särskilt uppmuntrande. Vad jag menar förstår ni om ni läser.

4 reaktioner till “Jamen hur ska vi få betalt då?”

  1. Men vänta lite nu… så du tycker att alla författare alltså ska acceptera att man inte ”kan” försörja sig på att skriva?
    Som jag uppfattat det så tar branschens grossister (förlagen) en oproportionerligt stor del av intäkten idag. Men ditt projekt pekar väl på att författarna i framtiden inte kommer att behöva förlagen?

  2. Nej, det skriver jag inte, men jag tycker att det är viktigt att man talar om hur verkligheten redan tidigare såg ut för det absoluta flertalet av landets författare. Det är ofta förvånansvärt enkelt för särintressen att etablera en bild hos allmänheten som inte stämmer med hur verkligheten ser ut, eftersom det är enklare att beskriva världen i svartvita termer.

    Mitt projekt är inte ämnat att erbjuda en färdig lösning för hur framtiden för författare ska se ut. Jag är övertygad om att förlagen har en roll att spela även framöver som ett slags redaktionellt filter. Jag vill bara visa på att det har blivit allt enklare – och kommer att bli än mer enkelt rent tekniskt – att gå andra vägar också, och ändå nå ett bra resultat.

    Man kan väl säga så här: Det absoluta behovet av ett förlag minskar ju bättre de tekniska förutsättningarna blir för egenutgivande, men de främst redaktionella tjänster som ett förlag (bör) erbjuda har fortfarande utan tvekan ett värde. Tyvärr verkar det väl dock ofta vara just de delar som bäst behövs på förlagen ur författarsynpunkt – duktiga redaktörer som tar sig tid med författarnas alster – som verkar få stryka på foten först i dessa besparingstider.

  3. Har du jämfört alla de fristående redaktörer och lektörer som erbjuder sina tjänster på nätet med de som förlagen erbjuder?

  4. Nej, eftersom jag hade bestämt mig för att göra mitt egenutgivningsexperiment fullt ut så övervägde jag aldrig att ta hjälp av någon redaktör. Men jag tror att frilansarnas betydelse kommer att öka. Jag tror dessutom att det kanske kommer att bli så att en del förlag som inte längre anser sig ha råd med anställda redaktörer istället börjar köpa in frilanstjänster när de anser det behövas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.