Jag skriver, alltså finns jag (27)

Just nu i de centrala delarna av Vasastan:

skrivaskriva27.jpg

I dag från ett väldigt trött och låt oss säga smula bakfullt hem. Damn that Allsång på Debaser alltså.