Fransk fågel (1)

Det känns som att jag inte läst eller skrivit en skönlitterär rad på hundra år, trots att det bara var några dagar sedan. Jag lever i en bubbla utan skrivna ord, i en tillvaro dominerad av fransk fågel.

Say what?! undrar ni kanske. Hold your horses, allt får sin lösning i sinom tid.