Bananskal, Sodom och Gomorra

Två saker:

1. För dem som tycker att dagspressen inte besitter specialistkunskaper och att framtiden tillhör nischade bloggar, kolla in den här DN-notisen. Den innehåller meningar i stil med Som trummis i Sodom var han tongivande i den snabbt växande thrash metal-scenen i Tyskland i mitten på 80-talet med sitt patenterat svajiga spel.

2. Jag ska bli intervjuad om hur det är att se någon halka på ett bananskal.