August är en man

För en månad sedan tog vi i DJtv upp den graverande könsskillnaden som råder i nominerandet och utdelandet av Augustpriset. Nu har min eminenta kollega Sara Ullberg med avstamp i våra siffror gjort en större genomgång i ämnet, och pratat med bland andra Ulrika Knutson och nomineringsjuryns ordförande Anders Cullhed om hur det kommer sig att 70 procent av Augustvinnarna är män. Fin läsning, som belyser hur djupt rotat det sitter i oss att goda romaner är lika med bred epik, och att bred epik skrivs av män.

När jag gjorde vår DJtv-genomgång kollade jag bara den skönlitterära klassen, men Sara har inför artikeln breddat genomgången och även kollat fack- samt barn- och ungdomsklassen. Och jodå – männen har segrat flest gånger i alla tre. Den mest pikanta könsskillnaden syns faktiskt i barn- och ungdomsklassen. Där ligger nämligen kvinnorna i majoritet när det kommer till nomineringar, men när det blir prisdags är det ändå karlarna som plockar hem statyetten. Och detta alltså i den ”mjuka” klassen, där man inte ens med god vilja kan skylla skillnaderna på att det oftast är män som skriver god epik.

Eftersom vi tog upp en del annan statistik än den Sara presenterar i artikeln, bäddar jag in vårt DJtv-avsnitt igen här nedan: