Uppmärksamhetstörsten och jag

Pappa ringde. Han var lite orolig över mitt väl och ve. Jag har ju inte bloggat i dag. Här ser ni orsaken:

bastiangungar.jpg