Lång dags färd mot kort natt

Det börjar bli lite väl mycket med det här bokskrivandet nu. Hade tänkt somna tidigt, men nu har jag ändå pillat på manuset i sängen i mobilen i femtiofem minuter efter att jag släckt lampan. Och om mindre än sex timmar ringer klockan, för att en ny, lika lång arbetsdag ska börja.