Post Format

#4

Huvudfokus under alla de här månaderna kommer så klart att ligga på att vara med Tage. Det är lätt att glömma bort det när tanken rusar åstad, att det här med föräldraledighet knappast är ett rättvisande ord, att engelskans parental leave i det avseendet ligger närmare sanningen då det blott konstaterar att man lämnar arbetet till följd av föräldraskap, utan att för den sakens skull påstå att man blir ledig.

Under den här tiden kommer Tage att lära sig krypa, gå och tala. När jag återvänder till jobbet någon gång kring årsskiftet 2011-2012 kommer han att börja på dagis.

Tanken svindlar.

En kommentar

Lämna ett svar

Markerade fält är obligatoriska *.