Obildningen och jag

I den roman jag sitter och skriver på … ja låt oss säga relativt ofta, använder jag mig av ellipser (tre punkter) för att visa på tveksamhet med viss … ja låt oss kalla det regelbundenhet. Nu läser jag i bloggen Spectatia att det tyder på att jag är lat och obildad.

Ser man på.