Post Format

Dagens författarfundering

Jag har en fundering:

Ponera att händelserna i en roman inte presenteras i kronologisk ordning. Är det då

1. idiotiskt
2. kalasbra
3. meningslöst
4. mest lite konstigt

att trots detta sätta ut kapitelnummer enligt den plats de skulle ha på en tänkt tidslinje? Så att boken exempelvis inleds med kapitel fyra och följs av kapitel sex? Och där kapitel två kanske följer på kapitel tretton?

Rent hypotetiskt alltså.

9 kommentarer

Lämna ett svar

Markerade fält är obligatoriska *.